2023-ingegerd.jpg

Historien om LEVEL UP Læsning

- som "i morgen" igen hæver de forskellige elevers læseniveau fra 1.-9. klasse. 

"Yes, jeg er gået LEVEL UP".

"Yes, jeg er også gået LEVEL UP". 
"Ja, og jeg læser for snart igen at gå LEVEL UP. Det giver mig stor læselyst". 

Sådan sagde de forskellige elever på Goodwood Primary School på New Zealand i indskolingen i skoleåret 1997/98. Det skyldtes, de modtog læseforsker Marie Clays læseundervisning og deres øjne og kroppe strålede af lykke og trivsel. Hendes læseundervisning var årsagen til, at de new zealandske elever på 3. årgang havde opnået et højt læseniveau, som man kunne se i læseundersøgelsen IEA 1991, hvor Danmark havde opnået et katastrofalt lavt læseniveau. Det havde jeg også i min egen klasse og det gav mistrivsel. Det skyldtes, at dansklærerne ikke havde en metode, der kunne lære de forskellige elever at læse et højere og højere læseniveau, gå LEVEL UP, og så bliver niveauet voldsomt lavt! Og de fleste kommer til at læse længere og længere til venstre for deres flow og nærmeste udviklingszone, for undervisningens bøger stiger løbende i læseniveau og det gør elevernes ikke. Det giver større og større læseproblemer og mistrivsel. Derfor var jeg taget til New Zealand for at blive oplært i hendes læseundervisning. 


Og jeg tænkte: Yes, det er sådan det skal være at være lærer og elev i Danmark!
Og jeg implementerede hendes læseundervisning i min egen 1.klasse på Mårslet Skole i 1998. 

Og nu sagde mine elever også med øjne der strålede af stor lykke og trivsel: 

"Yes, jeg er gået LEVEL UP".

"Yes, jeg er også gået LEVEL UP". 
"Ja, og jeg læser for snart igen at gå LEVEL UP. Det giver mig stor læselyst". 
Og elever fra andre klasser stod i kø i deres elskede frikvarterer, for de ville, at jeg også skulle se, om de var gået LEVEL UP. 

Derfor bredte læseforsker Marie Clays læseundervisning sig til hele indskolingen på Mårslet Skole i løbet af få år og i 2009 kunne man læse i fagbladet Skolebørn, at 92 % af eleverne på 3. årgang  havde udviklet et højt læseniveau, fordi lærerne anvendte Marie Clays læseundervisning og eleverne følte, det var glad gaming.

Som skolebibliotekar udbredte jeg Marie Clays læseundervisning til andre skoler og i 2011 undersøgte jeg alle skoler i Aarhus Kommune. Den viste, at eleverne også udviklede høj progression og blev meget glade af den undervisning. Jeg læste også i fagbladet Skolebørn fra 2007, at 98 % af eleverne på hele 1. årgang på Funder Skole havde udviklet et højt læseniveau, fordi dansklærerne anvendte hendes læseundervisning og de følte det var gaming. 

I forbindelse med mit studie til cand. pæd. i 2012, læste jeg sammenfatningen af PIRLS 2011. Der stod på side 6: 

"(...) hele klasser læser på et niveau langt over de bedste lande i undersøgelsen, (...)". 


I skolen anvender vi enheden klassen og det
 er det bedste læseresultat man kan opnå i enheden klassen, fordi det er hele klassen og ikke kun en mindre del af klassen, der udvikler et meget højt niveau.  Derfor er det verdens bedste læseresultat! Der står også, at resultatet er bedre end både Singapore og Finland og at alle forskellige elever har udviklet høj læseprogression, som er den eneste måde, at hele klassen udvikler et meget højt niveau.  Det betyder, at de fleste elever i klasserne er blevet meget dygtige læsere, og de andre ret dygtige. Både de læsesvage elever, de ordblinde, både drenge og piger, og at undervisningen har brudt negativ, social arv i læsning. Det vil sige, at formålene for LEVEL UP er indfriet i disse hele klasser i indskolingen. Og det skyldes, at de forskellige elever dagligt har oplevet at læse i deres flowzone alias zone for nærmeste udvikling. Og jeg ved det betyder, at dansklærerne har anvendt Marie Clays læseundervisning i egne klasser i indskolingen, så de forskellige elever "i morgen" igen, fuldt ud lærer at læse, forstå og anvende èt højere læseniveau ad gangen, for det er vejen til et meget højt niveau i hele klassen. 

"Yes, jeg er gået LEVEL UP"
"Yes, jeg er også gået LEVEL UP",
Sådan sagde mine drenge i forskellige aldre og deres venner også, når de af stor lyst frivilligt spillede computer hjemme i deres elskede fritid, og også deres øjne og kroppe strålede af lykke og trivsel.

Jeg tænkte: Der er stor lighed mellem Marie Clays læseundervisning og gaming. Kan man mon videreudvikle hendes læseundervisning, der kun er udviklet til indskolingen, så den let kan anvendes i alle klasser på 1.-9. årgang og få alle de forskellige elevers øjne og kroppe til at stråle af lykke og trivsel hele vejen, fordi de oplever læsningen som glad gaming, samtidig med de "i morgen" igen går LEVEL UP, som er vejen til at hele klassen udvikler det meget høje niveau fra sammenfatningen af PIRLS 2011 side 6? 
Derfor har jeg hentet hjælp til videreudviklingen ved den forskning, som netop anvendes til udvikling af al gaming. Vygotskys zone for nærmeste udvikling og flowteoriens flowzone og kaldt den LEVEL UP. Den fortæller også, at Marie Clays læseundervisning er gaming, fordi den får de forskellige elevers øjne og kroppe til at stråle af lykke og trivsel. Og det skyldes, at den får dem til at opleve at læse i deres flowzone alias zone for nærmeste udvikling. 

Og Yes. Det er lykkedes. Man kan let anvende LEVEL UP læsning på alle årgange og få de forskellige elevers øjne og kroppe til at stråle af lykke og trivsel daglig på alle årgange, samtidig med de hver især udvikler høj læseprogression som i læseforsker Marie Clays læseundervisning og oplever læsningen som gaming og det indfrier formålene for LEVEL UP. 
Se referencer her, s
amt på forsiden
Historien uddybes på dette link

Se den positive spiral og store besparelse som LEVEL UP automatisk medfører
Skal jeg også hjælpe jer igang med at anvende LEVEL UP læsning og opnå alle disse resultater? 
Se den stærke forskning bag LEVEL UP

  1. Mine to personlige motiver til at udvikle LEVEL UP
    1). Det er ikke sjovt som lærer at skulle lære de forskellige elever i egen klasse at blive bedre og bedre læsere og man ikke kan, fordi man mangler didaktikken og der er ingen hjælp at hente nogen steder. Samtidig bliver lærernes opnåede, nedslående, forudsigelige læseresultater offentliggjort  årligt i nationale tests og hyppige læseundersøgelser som PIRLS og PISA. Det er som at blive udskammet offentligt - for de udstiller lærernes lave faglighed i læsning. Men det er ikke lærernes skyld. Det skyldes, at lærerne mangler didaktikken og r
    esultaterne bliver ikke bedre, før lærerne didaktisk kan løfte de forskellige elevers læseniveau fra 1.-9. klasse. Det er indlysende. 

  2. 2). Min far stod i skammekrogen i de 5 første år af sit skoleliv, fordi han var ordblind og udviklede et meget lavt læseniveau af skolens undervisning. Min farfar fandt heldigvis en privatlærer, der lærte ham at udvikle et højere og højere niveau, gå LEVEL UP som i gaming. Han blev derfor både student, tandlæge og lærte at læse 6 sprog. Min far repræsenterer således de mange børn og unge, som i dag er ordblinde og får massive læseproblemer i skolen, selv om de har potentiale til at udvikle et højt læseniveau.

    Men skammekrogen gav ham dybe ar og smerte i hjertet, der forfulgte ham i resten af hans levetid.  Min far døde i 2015. Min fædrene arv har jeg derfor brugt til udvikling af LEVEL UP, for at forebygge at mange børn og unge fortsat skal have læseproblemer en stor del af deres skoletid og i livet frem samt undgå "skammen" og al dens mistrivsel og for at hjælpe skolerne og deres dansklærere.