topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

CV for kvinden bag gameLæsningen LEVEL UP

Resumè:
Mit navn er Ingegerd Jenner Løth
Som nyuddannet lærer i 1. klasse erfarede jeg, at mine elever fik læseproblemer, når de skulle læse bøger, der havde et lix-tal, som var højere end det de selvstændig kunne læse og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lære dem at udvikle et højere og der var ingen hjælp at hente. Samtidig udkom IEA1991 læseundersøgelsen som viste, at eleverne på 3. årgang læste katastrofalt dårligt. Det var altså ikke kun mig, som manglede kompetencer i at løfte elevernes niveau. Til gengæld havde 3. årgang på New Zealand et højt niveau i samme undersøgelse. Jeg tog derfor til Goodwood, en primary school på New Zealand i skoleåret 1997-98 for at lære, hvordan de new zealanske lærere løftede deres elever.


 Hjemme i Danmark igen fik jeg en ny 1. klasse. Her anvendte jeg nu læseforsker Marie Clays læseundervisning, som jeg var blevet oplært i og eleverne læste af stor lyst, for snart at udvikle et højere niveau, gå LEVEL UP som i gaming og klassen blev kompetente læsere. Elever fra andre klasser kom i deres frikvarterer og spurgte om jeg også ville se, om de skulle rykkes op? Sådan bredte Clays læseundervisning sig til hele indskolingen på Mårslet Skole.   

Da jeg læste til cand. Pæd. i it didaktik på AU, læste jeg 2 artikler i fagbladet Skolebørn. De fortalte at på 2 skoler – Mårslet og Funder, havde 92-98 pct. af eleverne på hele årgange i indskolingen udviklet et højt niveau fordi skolerne havde indført Clays læseundervisning og de oplevede den som gaming.
Desuden læste jeg i sammenfatningen af PIRL 2011 side 6 at ”(…)hele klasser læser på et niveau langt  over de bedste lande i undersøgelsen (…)”. Det er det bedste læseresultat man kan opnå i en klasse!  Og det var det læseresultat, Funder, Mårslet og andre skoler i Aarhus havde opnået med Clays læseundervisning! Men Clays undervisning er kun udviklet til indskolingen. Derfor har jeg siden brugt min tid på at videreudvikle den, så klasserne på alle årgange i grundskolen kan udvikle samme høje niveau, kaldt den LEVEL UP læseundervisning og beskrevet den nøje i min forskningsbaserede bog, der udkom i version 1 i juni 2020 og i en endnu bedre version 2 i juni 2021. Desuden har jeg afholdt LEVEL UP - kurser. Titlen fra 2021 er

180 skridt der fører til stor læselyst og dygtige læsere
- og giver faglig inklusion, trivsel og mønsterbrydere.

 

 1. DBC (Dansk Biblioteks Center) gav begge versioner følgende flotte anbefaling:

  ”Rigtig store anbefalinger til læringscentre. Alle skoler bør have denne bog stående”.


 2. Anmeldelse af LEVEL UP kursus af Rikke Lyngs, Lærer og læsevejleder på Præstemarkskolen, Søften i dec. 2021: 

”Tusind tak for den intense og interessante dag med mindst 180 skridt, der fører til dygtigere og læselystne børn. Jeg blev meget inspireret og det giver god mening!”

 1.  
 2. Erhvervserfaring:

  2015 –      Etablerer firmaet GameLæsningDanmark, der i dag også hedder Videncenteret
                     forebyggelse af læseproblemer og manglende læselyst,
  fordi det har fokus på at lukke

                     gabet i læseniveau, der giver læseproblemer, negativ social læsearv og
                     manglende læselyst. Det medfører dygtige læsere, stor læselyst, trivsel og
                     mønsterbrydere, fordi det hele hænger tæt sammen. Den erfaring har jeg fået.  

                   Erfaring i
                   - at arbejde selvstændigt, procesorienteret, analytisk, strategisk, mål-orienteret
                   - at analysere og forstå tavs viden fra praksis, få den koblet og
                     italesat ud fra anerkendt, didaktisk forskning, der præcis udtrykker min didaktiske,
                     tavse viden, som kaldes grounded Theory
                   - formidle viden skriftlig og mundtlig til andre, så de forstår den
                   - at sætte et mål og nå det, selv om det er svært, ved at tage et skridt ad
                     gangen.
                   - at min intuition og analyse fortæller mig, hvordan jeg kommer fra et sted til et andet
                  -  lave kvantitative og kvalitative undersøgelser, der giver dyb forståelse
                 -  at forstå, at skal lærere kunne motivere elever til et højere niveau i læsning, skal de
                    dels føle de har kompetencerne og dels have dækket de behov de har, så
                    det føles let og overskueligt at gøre i en travl hverdag, for så bliver det fakta.
                  - at forstå, at skal man have de forskellige elever til at ville og kunne udvikle et
                    hyppigt højere niveau, skal man dække de behov de har, for at de kan og vil.
                  - at når man får folk – ex. elever – lærere – til at tro stærkt på at de kan – så kan de
                    også.
                  - at teste udvikling af, for eksempel at teste LEVEL UP læseundervisningen af gennem
                     privatundervisning af elever
                   
 3. 2009-2012 Skolebibliotekar og lærer på Kolt Skole. Indfører Marie Clays læseundervisning i
                       indskolingen og på biblioteket og hjælper andre skolebiblioteker med at gøre det  
                       samme. Laver i 2011 en kvantitativ undersøgelse til alle skolebiblioteker i Aarhus
                       Kommune for at undersøge udbredelsen af lettals-niveauerne (dansk udgive af Marie
                       Clays læseniveauer fra 2002) og deres effekt.  Skolebibliotekarerne svarer, at
                       lettallene motiverer eleverne til høj læseprogression og at de anvendes på over 75  
                      pct. af alle skolebiblioteker i Aarhus Kommune og flere vil implementere dem.

 4. 2006 – 2009: Eget forlag, forlaget Gix.
                          Formål: Flere bøger til elevernes flowzone i

                          indskolingen og til elevernes hjem.
                          - Skriver og udgiver læselet-bøger
                         -  køber bogrettigheder hos Scholastic.com på bogmesser, som oversættes
                         - har forfatterkonkurrencen Fra mig til dig, hvor 3.-4. klasse skriver læse-let-bøger til
                           1.-2. klasse. Over 25 pct. af grundskolerne deltager.

 5. 1998-2006 folkeskolelærer Mårslet Skole
 6. 1994-1997 folkeskolelærer på Malling Skole i Aarhus Kommune
 7.                                  
 8. Uddannelser:
  2014 cand. Pæd. I it didaktik fra Aarhus Universitet
  2011 skolebibliotekar fra professionshøjskolen i Aarhus.
 9. 1994 Folkeskolelærer fra Aarhus Fællesseminarium
  1983 Matematisk student fra Ribe Kathedralskole

 10. Kurser
 11. 2010: It vejleder uddannelsen
  1997-1998: Oplæring i læseforsker Marie Clays læseundervisning på Goodwood, New Zealand.
 12.  
 13.  
 14. Fritidsinteresser:
 15. Cykling – på racer, MTB og gravel
 16. Svømmer
  Løber
  Triathlon
  Venner
 17.  
 18. Personlige oplysninger:
  Gift og har 3 børn på henholdsvis 22, 30 og 33 år.  

  Øvrigt:
  Min far stod i skammekrogen i de 5 første år af sit skoleliv, fordi han var en dårlig læser. Min farfar fandt heldigvis en lærer, der lærte ham at blive en god læser. Han blev både student, tandlæge og lærte at læse 6 sprog. Min far repræsenterer således de mange børn og unge, som i dag får læseproblemer i skolen, men som har potentiale til at blive kompetente læsere.Men skammekrogen gav ham en stor skam i livet, som oplevelsen af at være en dårlig læser gør for mange. Min far døde i 2015. Min fædrene arv har jeg brugt til at udvikle LEVEL UP læseundervisning for, for at forebygge at mange børn og unge fortsat skal have læseproblemer en stor del af deres skoletid og i livet frem samt undgå "skammen".