topfoto-00.jpg
topfoto-02.jpg
topfoto-04.jpg
topfoto-05.jpg
topfoto-06.jpg

Historien om LEVEL UP læseundervisningen

Som nyuddannet lærer i 1994 erfarede jeg ”årsagen” til læseproblemer og jeg forstod, at ved netop at fjerne årsagen, forebygger man læseproblemer. Det var præcis samme ”årsag”, som den anerkendte, internationale læseforsker Marie Clay også var kommet frem til i hendes forskning. Og hendes læseundervisning er udråbt til verdens bedste af international forskning, fordi den netop forebygger læseproblemer og giver den enkelte stor glæde, læselyst og trivsel. Men hendes undervisning er kun udviklet til skolestart, selv om hun godt vidste den kunne anvendes på alle klassetrin (Kilde: Reading Researche). 

Det var også ved at anvende Clays læseundervisning i indskolingen, at danske lærere, inklusiv mig selv, opnåede det bedste læseresultat man kan opnå i hver klasse, fordi det er hele klassen der udvikler et højt niveau og ikke kun en del af klassen. Resultatet står dokumenteret på nettet i sammenfatningen af PIRL 2016 side 6 sådan her: ”(…) hele klasser læser på et niveau langt over de bedste lande i undersøgelsen (…).
- Derfor har jeg udviklet læseundervisningen LEVEL UP, som fjerner årsagen til læseproblemer til klasserne på alle årgange og den står på skuldrene af Marie Clays læseforskning. Ved at anvende den i alle klasser, kan alle hele klasser på alle årgange opnå samme høje niveau! Og det fører til stor læselyst, trivsel og glæde, og samtidig forebygges læseproblemer og manglende læselyst, fordi eleverne oplever at læse i deres flowzone.
Det giver desuden
- stor sprogforståelse
- lyst til skole og læring
- faglig inklusion og meget mere.

LEVEL UP har 180 LEVELS. LEVEL 180 svarer til en dygtig læser på 9. årgang.
Clays har 16 danske LEVELS som kaldes lettal.

Læs her om årsagen til læseproblemer

 Sådan kommer du, din skole, eller kommune i gang med LEVEL UP læseundervisning:
1. Bestil her kurset: Sådan forebygges læseproblemer og manglende læselyst med LEVEL UP læseundervisning. Ekstra Bonus – invitation til et online netværk bestående af lærere og Ingegerd, der vidensdeler og hjælper hinanden med LEVEL UP.
2
Bestil her den anmelderroste bog 180 skridt, der skridt for skridt fortæller, hvordan man tilrettelægger LEVEL UP i klasserne på alle årgange, indtil eleven når LEVEL 180. Til hver bog medfølger en piktogramplakat og 3 kopiark – så hele klassen kan opnå stor tro på og stor lyst til LEVEL UP.