2023-ingegerd.jpg

Årsabonnement i LEVEL UP LÆSNING

Lær på kun to timer pr. person at forebygge læseproblemer og opnå den skole, som I drømmer om, og spar samtidig mange penge med dette årsabonnement i LEVEL UP Læsning.

Målgruppen er alle skolens dansklærere, læsevejledere, skolebibliotekarer, skoleledelse og forældre.

I dette år kan alle jeres dansklærere, skolebibliotekarer, læsevejledere, skoleledelse og andre relevante lærere tilgå de to timers LEVEL UP Læse-kursus online på et selvvalgt tidspunkt. Præcis som læsekonsulent Susanne Fjellerad gjorde. Der bliver udbudt et LEVEL UP-læsekursus en gang om ugen i dette år til denne målgruppe, og mindst en gang om måneden kan alle desuden stille spørgsmål og få yderligere hjælp online, hvis de har behov.

Alle jeres interesserede forældre kan tilgå et light LEVEL UP-læsekursus online på et selvvalgt tidspunkt en gang om ugen, hvis der er behov, og de kan også stille spørgsmål og få ubegrænset hjælp online efterfølgende en gang om måneden. På den måde kan mange forældre hjemme også lære at forebygge at egne børn får læseproblemer. Præcis som den ordblinde Nicolas forældre. 


Hvad lærer I på de to timers didaktikkursus i LEVEL UP Læsning?
I lærer nedenstående, didaktiske spørgsmål. Alle besvares ud fra den stærke, internationale, didaktiske forskning, som Vygotsky, læseforsker Marie Clays læseforskning og flowteorien, som LEVEL UP Læsning står på skuldre af, fordi den tilsammen svarer på disse spørgsmål:

1. Hvad er læseproblemer?
2. Hvorfor opstår læseproblemer og hvorfor giver læseproblemer mistrivsel? 
3. Hvad skal eleverne lære, for at forebygge læseproblemer?
4. Hvordan forebygger man at alle forskellige elever fra 1.-9.
    klasse får læseproblemer samtidig med de trives dagligt?
5. Hvorfor medfører forebyggelse af læseproblemer automatisk alle de
    omtalte værdier og den omtalte, store besparelse?
6. Hvorfor er der denne tætte sammenhæng:  Jo mere I forebygger
    læseproblemer, jo bedre opnår I de omtalte værdier og jo større
    besparelse opnår I?  

7. Hvordan forbereder I let LEVEL UP læsning i klassen og på hele skolen, så
    I hurtig kommer i gang med at opnå de omtalte værdier og den store
     besparelse?
8. Hvordan udfører I let, didaktisk den internationale forskning i
     undervisningen, altså hvordan anvender I let LEVEL UP Læsning i
     undervisningen, så det fører til alle de omtalte værdier og besparelsen?
9. Hvordan udfører man håndværket: Får den enkelte elev til at opleve at læse inde i sin flowzone
      dagligt, så det giver daglig trivsel, lykke og glæde og den stejlest mulige læseprogression? 
10. Hvorfor er faglig læsning ikke forebyggelse af læseproblemer?  
11. Hvorfor kan faglig læsning ikke medføre de omtalte værdier og denne
      
store besparelse?


Bonus
Før kursusstart modtager I min uddybende, anmelderroste, letlæste didaktikbog om den internationale forskning og LEVEL UP læsning, en individuel, didaktisk LEVEL UP graf til alle elever og en vigtig, didaktisk LEVEL UP plakat til klasserne. Bogens titel er

180 skridt der fører til stor læselyst og dygtige læsere
- og og faglig inklusion, trivsel og mønsterbrydere


Bogen kan i dag kun fås i forbindelse med dette kursus! 

Pris

Prisen afhænger af antal elever, klasser på skolen og hvornår I starter. Jo før, jo billigere. 

Kontakt mig på tlf. +4522339180 for et tilbud. 

Kommunerabat

Der kan gives en samlet rabat, hvis der indgås en fællesaftale for skolerne i en kommune.