2023-ingegerd.jpg

LEVEL UP Læsning får skolen ind i en positiv spiral og det giver stor besparelse 

Ved systematisk at anvende LEVEL UP læsning i klasserne, som jeg kommer ind på i mit årsabonnement i LEVEL UP Læsning og beskriver i min bog  180 skridt der følger med abonnementet, vil alle elever lære mest muligt, fordi de "dag efter dag" lærer på det LEVEL, der passer til deres zone for nærmeste udvikling, der er det samme som deres flowzone, Dermed udvikler alle et højere aktuelt LEVEL-niveau "i morgen igen" dag efter dag, og den høje læseprogression forebygger læseproblemer, dyr specialundervisning og medfører automatisk en positiv spiral med mange kerneværdier og stor besparelse. Her kommer de mange værdier og besparelsen, som står med rødt
OBS. Jo mere I forebygger læseproblemer, jo bedre bliver skolen og jo flere penge sparer i. 
Og den lille investering i LEVEL UP vil allerede give overskud på bundlinjen det første år, hvis I følger didaktikken, og overskuddet vil blive langt større over tid og fortsætte i årene frem.

Vil I ikke gerne opnå alt dette? Så kan et årsabonnement i LEVEL UP læsning  hjælpe jer igang

 • LEVEL UP Læsning forebygger at over 90 % får læseproblemer og det gør dem til dygtige læsere
  Lix-niveauet stiger årgang efter årgang i fag, prøver og undersøgelser. Når de forskellige elever lærer fuldt ud at læse, forstå og anvende èt lidt højere lix-level ad gangen igen i morgen med LEVEL UP, så lærer over 94  %  automatisk, på forhånd, fuldt ud at læse, forstå og anvende det højeste  lix-niveau, der anvendes i fag, prøver og undersøgelser på årgangene. Det forebygger de får læseproblemer og gør dem til dygtige læsere - se definitionen på en dygtig læser i undersøgelsen PIRLS 2021. De resterende elever udvikler også et ret højt niveau og får derfor kun mindre læseproblemer. I dag lærer man ikke de forskellige elever på forhånd fuldt ud at læse, forstå og anvende et højere lix-niveau ad gangen, og derfor kan de færreste fuldt ud læse, forstå og anvende det højeste lix-niveau, man bruger i fag, prøver og undersøgelser. I PIRLS 2021 var det kun 11 % som mestrede det. De resterende 89 % havde altså læseproblemer i en eller anden grad og omkring 25 % massive læseproblemer. Og det giver de meget dårlige, nationale læseresultater som PIRLS 2021 og som Danmark har haft mange af i over 30 år nu. 

 • I dag bruger den enkelte skole en større del af sit budget på specialundervisning i læsning og grundskolen antagelig milliarder om året på specialundervisning, der er forårsaget af læseproblemer og dens angst. Ved at forebygge læseproblemer kan hver skole eller grundskolen derfor spare disse mange penge årligt. 

 • Flotte læseresultater
  Når de fleste elever i klasserne og kommunen bliver dygtige læsere, får skolen og kommunen flotte læseresultater og når det sker nationalt, får Danmark meget flotte, nationale læseresultater. LEVEL UP læsning kan faktisk medføre, at både skolen, kommunen og Danmark nationalt får det flotteste læseresultat man overhovedet kan opnå, nemlig det, som danske lærere, inklusiv mig selv, opnåede i indskolingen. 
  Læs den didaktiske årsag til dårlige læseresultater
 • Alle oplever daglig trivsel
 • I dag bruges der store summer på mistrivsel og PPR, men LEVEL UP læsning medfører daglig trivsel for alle, fordi alle oplever dagligt at læse i deres flowzone, og dermed kan grundskolen spare store summer på mistrivsel og til PPR. 
 • Glæde
 • Stor indre læselyst
  Læsning i flowzonen giver den største læselyst man kan opnå, fordi det giver lykke, trivsel og dyb mening. 

 • I dag søsættes der mange læselyst-projekter og UVM har år efter år bevilget millioner til læselyst-projekter, men projekterne har ikke fokus på at de forskellige elever skal læse dagligt i deres lix-flowzone, og derfor sker det kun for de færreste og det er kun dem, som bliver bedre læsere af projekterne. 
 • Selvtillid 
 • Lyst til læring og skole, forebyggelse af skolevægring.
 • Faglig inklusion
  Når man fuldt ud kan læse, forstå det lix-niveau der anvendes i fag og prøver, bliver man fagligt inkluderet i undervisningen. 
 • Samme høje lix-niveau i sprogforståelse som det lix-niveau man fuldt ud kan læse, forstå og anvende i læsning
 • I dag bruges der mange penge og ressourcer på sprogudvikling, som man kan spare. 
 • Ændring af negativ, social arv i læsning
 • Man kan derfor spare udgifter nu og i fremtiden til hjem med negativ, social arv. 
 • Forebyggelse af forstyrrende, urolig adfærd
  Børn og unge med læseproblemer kan ikke bruge al deres energi fagligt i undervisningen, fordi de er fagligt ekskluderede i de fleste fag grundet læseproblemer. Det medfører de har energi til overs i timerne, og det giver forstyrrende, ukoncentreret adfærd jf. flowteorien. Dette forebygger LEVEL UP læsning, da den forebygger læseproblemer. 
 • Det medfører besparelse på udgifter til PPR til elever, der får hjælp til at håndtere forstyrrende, ukoncentreret adfærd. 
 • Højere karakterer
  - Hver ottende folkeskoleelev bestod ikke fagene dansk og matematik ved afslutning af 9. klasse i 2023. Det er cirka 8.000 elever . Det er især galt i læsning og det har konsekvenser for deres ungdomsuddannelse, arbejdsliv og samfundet og det koster også samfundet på bundlinjen.  Dette kan LEVEL UP forebygge! 
 • Udsatte børn og unge
  Ny rapport viser at 6 ud af 10 udsatte elever ikke gennemfører 9. klasses eksamen og dem som gør, får lavere karakterer end de andre elever. Det kan LEVEL UP forbedre markant, for bemærk, det er alle elever, som lærer meget med LEVEL UP og det kan føre til det flotte læseresultat, hvor hele klassen udvikler et meget højt læseniveau, altså også de udsatte unge opnår et ret højt niveau! 
 • Stoppe lærermangel
  Når Danmark opnår markant bedre nationale læseresultater, vil det give stor respekt for lærernes faglighed og det gør lærerjobbet og lærerstudiet attraktivt præcis som i Finland og Singapore. Det bidrager derfor i høj grad til at stoppe lærermangel. 
 • Markant større arbejdsglæde og faglig stolthed
  Det giver stor arbejdsglæde og faglig stolthed som lærer at kunne lære de forskellige elever i egen klasse at blive dygtigere og dygtigere læsere. Det kan dansklærerne ikke i dag, fordi de mangler didaktikken. 
 • Skolens, kommunens og landets profil vil blive mere atttraktiv for nye familier

 Alt dette er til stor glæde for både eleverne, lærerne, forældrene, skolen og samfundet.
Vil I ikke gerne opnå alt dette? Så kan mit LEVEL UP læsekursus hjælpe jer igang

Se lige, hvilken stærk, international forskning der er bag LEVEL UP

Tilbage til forsiden